Studio NUXO bylo založeno v roce 2014 designérem Liborem Motyčkou. Jeho hlavní doménou je práce se dřevem, tedy výroba především dřevěných produktů. Libor má za sebou dlouholetou zkušenost se zpracováním dřeva a hlavně výrobou nábytku a designových výrobků do interiéru, kterým se věnuje již od střední školy. Libor se několikrát účastnil Desingbloku, Designsuper Marketu nebo Design Weeku v Miláně. Své působení na UMPRUM, obor Design nábytku a interiéru u Jiřího Pelcla, zakončil diplomovou prací Kolekce svítidel STICK.

Studio NUXO was established in 2014 by designer Libor Motyčka. His main domain is wood, manufacturing of mostly wooden products. Libor has a long experience with woodworking, mainly furniture and interior design elements, on which he focuses from high school. Libor attended Designblok, DesignSUPERMARKET and Milano Design Week multiple times. He attended UMPRUM, department of Furniture design and interior lead by Jiří Pelcl, and finished with a master’s thesis on the topic of Lights collection STICK.